Kategorier
Okategoriserat

Dagens händelser

Idag är det tänkt att vi (jag, Mim­san, Ellen o Äpa) skall åka Öresund runt. Först skall vi iofs för­sö­ka få liv i Ellen, som job­bat natt och tyd­li­gen inte kom i säng för­rän 04.48 då han skic­ka­de det sista med­de­lan­det till mig. Sen skall vi upp till Helsing­borg och häm­ta Äpa, och där­ef­ter skall vi ge oss över sun­det med båt, till Helsing­ør. Even­tu­ellt skul­le vi gå på Lou­i­si­a­na, men vi får se om vi hin­ner. De stäng­er tyd­li­gen vid 17-tiden idag.

Efter det even­tu­el­la besö­ket på Lou­i­si­a­na skall vi vida­re till Køben­havn och hand­la lite inför nyårsaf­ton. Kanske vi käkar lite i Køben­havn ock­så, vi får se.

Sist beger vi oss till­ba­ka hem till Mal­mö igen, via Öresunds­bron. Har ald­rig åkt bil (eller kört bil för den delen) över bron, skall bli lite roligt.