Att andas eller inte

Fan, glöm­de min eng­els­ka nässpray på job­bet idag. Just typiskt, jag är ju hur tank­spridd som helst…

Skall bli ”intres­sant” att se hur jag skall lyc­kas sova utan att kun­na andas rik­tigt. Kom­mer väl att vak­na va 4:e minut idag, hela nat­ten, och då vara helt slut i mor­gon på job­bet. Ock­så just typiskt, sista arbets­da­gen det här året innan jul­se­mestern, och jag som har så myc­ket att göra :-/

Nåja, det lösig nog (sa hon som sket i vas­ken). Snart helg, och då kan jag ta igen den sömn jag even­tu­ellt för­lo­rar i natt.